Blogs

2020 – ‘n Jaar van Verandering

2020 sal onthou word vir die verandering wat dit op elke vlak van die samelewing gebring het, ongeag watter land of stand in die samelewing.

Ons is diep bewus van baie van ons ondersteuners wat vanjaar op vele maniere baie swaar kry: droogte, siekte, geliefdes wat sterf, swak ekonomie, besighede wat baie swaar getref is deur die Covid-19 pandemie. In ons kontak met ondersteuners hoor ons die nood, swaarkry en seer. Ons wens ons kan by elkeen gaan sit en luister en help en bemoedig. Maar al kan ons nie daar wees nie, bid ons dat die Here vir elkeen op ‘n spesiale manier sal ontmoet, troos, versterk en uitkoms gee. En soms hoor ons ook bemoedigende nuus, soos sommige boere wat wel goeie reën gekry het, en vertrou ons saam met hulle vir ‘n goeie oes.

Soms bring die Here nie noodwendig uitkoms nie, maar werk Hy deur die swaarkry met ons, soos een ondersteuner wat ‘n bydrae gemaak het, ten spyte dat hy vanweë die inperking nie sake kon doen nie. Hy en sy gesin het gevoel dat hulle steeds só geseënd is om verlostes te wees, dat hulle, ten spyte van groot tekorte, nie anders kon as om uit dankbaarheid steeds ‘n bydrae vir die Instituut se werk te maak nie. Mag die Here hulle hiervoor seën!

Baie ander ondersteuners help nou eerder om die nood in hulle eie gemeenskappe aan te spreek. Ons het ook hiervoor groot waardering en seën ons julle ook daarmee. En baie dankie aan elkeen wat ons steeds ondersteun deur gebede en finansiële bydraes – ons waardeer julle. Julle het ons in staat gestel om ten spyte van die pandemie, voort te gaan om in Suid-Afrika, Tanzanië, die Demokratiese Republiek die Kongo en Mongolië leiers op te lei. (Lees berigte hieronder.)

Buiten die impak wat Covid-19 op Petra Instituut se werkswyse gehad het, het heelwat ander veranderings ook plaasgevind. Ons deel dit graag met julle.

How can Petra Institute take hands with you, your church or organisation?

 
Petra Institute can assist your organisation or church to understand God’s heart for children. We listen to your unique needs and then we work out a strategy that fits your vision. A key element in the strategy is to train a core group of leaders to do relational children’s ministry in their own context and from this group of leaders, a group is identified that are trained to train trainers.

Over the years, Petra Institute has developed active partnerships in 29 countries, with equipped trainers in 40 countries and trained children’s workers in more than 60 countries.

For more information about our Courses, Advocacy Workshops, Consulting Services, Partnerships and Training:

 

VIEW OUR SERVICES | VIEW OUR COURSES | GET IN TOUCH

FOLLOW US

CONTACT

Petra Institute, Private Bag X9906, White River, 1240, South Africa
+27 82 446 2274
info@petra.co.za

Section 10(1) (cN) Public Benefit Organisation no: 18/11/13/2528

PAIA SECTION 51 REGISTRATION