Blogs

BURUNDI
Ek kyk nou met ander oë na kinders, ek verstaan die simptome van trauma en kan hulle nou help.

Ek kyk nou met ander oë na kinders, ek verstaan die simptome van trauma en kan hulle nou help.

Riëtte Botha en Courtney Hendricks het van 10 – 25 Maart 2020 die Walking with Wounded Children-kursus in Bujumbura, Burundi, aangebied in vennootskap met Ina Schütte van Liebenzeller Mission van Duitsland. Liebenzeller Mission, in samewerking met die Anglikaanse Kerk in Bujumbura het die opleiding gereël. Een van die studente, Pastoor Teddy-Hervé Nkurunziza, vertel hoe die opleiding sy siening van kinders verander het:

“Ons kerk versorg 36 kinders uit kwesbare families. Voordat ek die Walking with Wounded Children-kursus gedoen het, het ek ‘n afstand tussen my en die kinders gehou en het nie ‘n verhouding met hulle gehad nie. Die kinders het soms agressief opgetree. Ek het nie geweet hoe om hulle te help of wat die oorsaak van hulle agressie was nie. Die ouers het vertel dat die kinders nie skooltoe wou gaan of hulle huiswerk doen nie en dit het my diep ontstel. Die strategie wat Petra Instituut ons egter geleer het, het my gehelp om te weet waar om te begin om die kinders te help omdat ek geleer het dat hulle agressie ‘n simptoom van trauma was. Nou kyk ek anders na kinders en oordeel hulle nie meer nie. Ek kyk dieper na hulle omstandighede en ek het geleer om hulle te help. Die aktiewe luistervaardighede help my ook waar ek met volwasse slagoffers werk – dit het my interaksie met pasiënte en slagoffers verander, en in my verhouding met my vrou!”

Ons prys die Here vir leiers wat deur Jesus Christus se oë na kinders begin kyk en gemeenskappe wat hierdeur verander word!

How can Petra Institute take hands with you, your church or organisation?

 
Petra Institute can assist your organisation or church to understand God’s heart for children. We listen to your unique needs and then we work out a strategy that fits your vision. A key element in the strategy is to train a core group of leaders to do relational children’s ministry in their own context and from this group of leaders, a group is identified that are trained to train trainers.

Over the years, Petra Institute has developed active partnerships in 29 countries, with equipped trainers in 40 countries and trained children’s workers in more than 60 countries.

For more information about our Courses, Advocacy Workshops, Consulting Services, Partnerships and Training:

 

VIEW OUR SERVICES | VIEW OUR COURSES | GET IN TOUCH

FOLLOW US

CONTACT

Petra Institute, Private Bag X9906, White River, 1240, South Africa
+27 82 446 2274
info@petra.co.za

Section 10(1) (cN) Public Benefit Organisation no: 18/11/13/2528

PAIA SECTION 51 REGISTRATION