Blogs

BURUNDI
Ek kyk nou met ander oë na kinders, ek verstaan die simptome van trauma en kan hulle nou help.

Ek kyk nou met ander oë na kinders, ek verstaan die simptome van trauma en kan hulle nou help.

Riëtte Botha en Courtney Hendricks het van 10 – 25 Maart 2020 die Walking with Wounded Children-kursus in Bujumbura, Burundi, aangebied in vennootskap met Ina Schütte van Liebenzeller Mission van Duitsland. Liebenzeller Mission, in samewerking met die Anglikaanse Kerk in Bujumbura het die opleiding gereël. Een van die studente, Pastoor Teddy-Hervé Nkurunziza, vertel hoe die opleiding sy siening van kinders verander het:

“Ons kerk versorg 36 kinders uit kwesbare families. Voordat ek die Walking with Wounded Children-kursus gedoen het, het ek ‘n afstand tussen my en die kinders gehou en het nie ‘n verhouding met hulle gehad nie. Die kinders het soms agressief opgetree. Ek het nie geweet hoe om hulle te help of wat die oorsaak van hulle agressie was nie. Die ouers het vertel dat die kinders nie skooltoe wou gaan of hulle huiswerk doen nie en dit het my diep ontstel. Die strategie wat Petra Instituut ons egter geleer het, het my gehelp om te weet waar om te begin om die kinders te help omdat ek geleer het dat hulle agressie ‘n simptoom van trauma was. Nou kyk ek anders na kinders en oordeel hulle nie meer nie. Ek kyk dieper na hulle omstandighede en ek het geleer om hulle te help. Die aktiewe luistervaardighede help my ook waar ek met volwasse slagoffers werk – dit het my interaksie met pasiënte en slagoffers verander, en in my verhouding met my vrou!”

Ons prys die Here vir leiers wat deur Jesus Christus se oë na kinders begin kyk en gemeenskappe wat hierdeur verander word!

FOLLOW US

CONTACT

Petra Institute, Private Bag X9906, White River, 1240, South Africa
+27 82 446 2274
info@petra.co.za

Section 10(1) (cN) Public Benefit Organisation no: 18/11/13/2528

PAIA SECTION 51 REGISTRATION