Blogs

BOODSKAP VAN BERNARD JOUBERT

Om gemeenskappe op te bou waar kinders welkom is, is volgens Matteus 18:5 die Here se droom vir kinders: ‘Wie so ‘n kind in my Naam ontvang, ontvang My’.

Dit is ook ons ​​droom vir die kinders van hierdie wêreld. Ek wil jou uitnooi om saam met God en ons te droom dat kinders regoor die wêreld in sy Naam ontvang sal word. Petra Instituut is ‘n beweging wat leiers regoor die wêreld inspireer en toerus om met nuwe oë na kinders te kyk – soos die Here kinders sien. Ons kan terugkyk na 31 jaar van groei en ontwikkeling, en ons is diep dankbaar om te weet dat Hy ons so ver gebring het. Sonder Sy leiding en voorsiening sou dit onmoontlik wees. En nou begin ‘n nuwe era – om die bediening verder te laat groei en ‘n toenemende impak in gemeenskappe regoor die wêreld te maak.

Om dít moontlik te maak, het Petra Instituut die afgelope paar jaar twee groot besluite geneem. Die eerste besluit was om van die Witrivierkampus, waar die meeste personeel werk, te desentraliseer. Die Here het verskeie personeellede na verskillende plekke in Suid-Afrika en in die buiteland gelei. Dit maak ons ​​opgewonde, aangesien ons nou betrokke is by baie ander gemeenskappe waar ons woon en werk.

Die Here het ons ook voorberei op die tweede groot besluit wat ons moes neem. Ons fokus, wat weerspieël was in ons naam – Petra Instituut vir Kinderbediening – het van die individuele kind na kinders in hulle gemeenskappe verskuif, soos ons slagspreuk nou sê: Bou gemeenskappe waar kinders welkom is. Kinders is deel van gesinne en gemeenskappe wat hulle beïnvloed – positief of negatief. In Matteus 18:5 begin dit klein – met een persoon wat ‘n kind welkom, geliefd en gewaardeer laat voel – en dit kan vandaar na hele gemeenskappe versprei sodat kinders ook dáár welkom kan wees.

Droom asseblief saam met ons dat gemeenskappe wêreldwyd plekke sal word waar kinders verwelkom word.

Die Covid-19-pandemie het ons verhinder om kontakopleiding te doen. Aanvanklik het ons hierdie tyd gebruik om al ons opleidingshandleidings te verfyn. Ons kon tyd saam met die Here spandeer om Sy wil vir hierdie tyd, asook die pad vorentoe te soek.

Dit het ons tot ‘n derde groot besluit gebring, naamlik om in die huidige omstandighede aanlyn-opleiding te gebruik omdat ons nie tans kontakopleiding, wat ons voorkeurmetode van opleiding is, kan doen nie. Daarom sal ons aanhou om, waar moontlik kontakopleiding te doen, maar in die toekoms sal ons beslis ook aanlyn-opleiding gebruik. Deur middel van regstreekse aanlyn-opleiding het ons daarin geslaag om leiers in Suid-Afrika, die DRK en Mongolië op te lei. Dit is nog steeds moontlik om goeie verhoudings met deelnemers te bou, en ons opleidings- en bedieningswaardes te vestig, soos Christus-gesentreerd, verhoudingsgerig, respek vir alle mense, fasiliterend, ervaringsleer, ens.

Bid asseblief vir wysheid terwyl ons ons skedules vir die res van hierdie jaar en 2021 herbeplan, sodat ons kan gaan waarheen die Here ons lei.

In hierdie nuwe era is ek opgewonde om hierdie pad saam met julle almal te stap, en ek glo dat die Here ons sal lei om voort te gaan om gemeenskappe te bou waar kinders welkom is. Dankie dat julle saam met ons droom!

How can Petra Institute take hands with you, your church or organisation?

 
Petra Institute can assist your organisation or church to understand God’s heart for children. We listen to your unique needs and then we work out a strategy that fits your vision. A key element in the strategy is to train a core group of leaders to do relational children’s ministry in their own context and from this group of leaders, a group is identified that are trained to train trainers.

Over the years, Petra Institute has developed active partnerships in 29 countries, with equipped trainers in 40 countries and trained children’s workers in more than 60 countries.

For more information about our Courses, Advocacy Workshops, Consulting Services, Partnerships and Training:

 

VIEW OUR SERVICES | VIEW OUR COURSES | GET IN TOUCH

FOLLOW US

CONTACT

Petra Institute, Private Bag X9906, White River, 1240, South Africa
+27 82 446 2274
info@petra.co.za

Section 10(1) (cN) Public Benefit Organisation no: 18/11/13/2528

PAIA SECTION 51 REGISTRATION