Blogs

2020 WAS ‘N VRUGBARE JAAR, PANDEMIE TEN SPYT!

Voor die inperking het ons verskeie opleidingsprojekte gehad:

Walking with Wounded Children-kursus, Witrivier.

Die studentegroep wat die Walking with Wounded Children-kursus bygewoon het

Die studentegroep wat die Walking with Wounded Children-kursus bygewoon het

31 Sterk en ervare leiers uit 12 lande (Suid-Afrika, Zambië, Malawi, Burundi, Ethiopië, Ghana, Egipte, Holland, Tsjeggië, Singapoer, VSA en Colombië), waarvan sommige reeds verskeie van ons ander kursusse gedoen het, het die kursus bygewoon. Pastoor Jonathan Kofie van die Church of Pentecost (COP), Ghana, deel wat die opleiding vir hom beteken:

Jonathan Kofie

Jonathan Kofie

“Petra Instituut se kursusse het my verstaan van die Koninkryk van God ten opsigte van kinders verander en verbreed, en dit help ons ​​werk in Ghana. Ons bied kursusse oor verhoudingsbou (Entering the World of Children-kursus) as opleiding vir ons programme aan. In 2018 kon ons 1 100 kinderbedieningswerkers oplei en in 2019 1 300. Ons sien dat dit die gesig van kinderbediening in die COP verander. As gevolg hiervan woon baie meer buitestanders ons dienste by omdat nie net die kinders welkom in die kerk is en met respek en liefde hanteer word nie, maar omdat ons deur hierdie verhoudings ‘n genesende gemeenskap geword het. Petra Instituut het ons as individue, maar ook die kerk en die gemeenskap verander.

Die vaardighede wat jy by Petra Instituut leer, is nie net vir kinders bedoel nie; jy kan dit gebruik in jou eie lewe, jou huwelik, in verhouding met buitestanders en in jou bediening. Want jy bou op dieselfde wyse verhoudings met kinders as met volwassenes. Almal het ‘n behoefde aan goeie vertrouensverhoudings, en dít is die vaardighede wat jy leer. Jy is toegerus om ander toe te rus, ongeag waar jy is, want deur die opleiding van Petra Instituut word jy self die instrument, omdat dit reeds in jou hart is, in jou hande en in jou kop.

Maar dit is wat Petra Instituut doen – om verhoudings met kinders te bou, en sodoende word ons ‘n genesende gemeenskap vir ander.”

FOLLOW US

CONTACT

Petra Institute, Private Bag X9906, White River, 1240, South Africa
+27 82 446 2274
info@petra.co.za

Section 10(1) (cN) Public Benefit Organisation no: 18/11/13/2528

PAIA SECTION 51 REGISTRATION